pūška

pūška
1 ×pūškà sf. (2) 1. Jsv žr. 1 pūčka 2: Kap leidžia vištukus, tai jei pūška būna šone, tai būna vištaitės, o jei gale, tai gaidžiai LTR(Mrj). Kai nėra pūškos, tai linus sėja tuomet J. 2. žr. 1 pūčka 6: Supilk titūną pūškon Mrk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • puška — pȕška ž <D L šci/ i, G mn šākā> DEFINICIJA 1. vatreno vojničko ili lovačko oružje s jednom ili dvije cijevi [vojnička puška; lovačka puška] 2. meton. vojnik, ratnik [pedeset pušaka] 3. žarg. vrlo atraktivna žena SINTAGMA duga puška puška… …   Hrvatski jezični portal

  • púška — e ž (ȗ) ročno strelno orožje z dolgo cevjo in kopitom: ta puška daleč nese; nameriti puško v cilj; prisloniti puško k licu; sprožiti puško; streljati, zadeti s puško; biti oborožen s puško; cev puške / puška poči / izza grma je stopil vojak s… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • puška — 2 ×puškà sf. (2) žr. 1 pūška 2: Jam dėdė atvežė pilną pùšką saldainių Smn. Visą puškẽlę išdeginome, o ugnis neįsikuria Jnšk. Toj puškutė gi labai graži Ūd. Pinigus dėk ne puškùtėn, o rankosa Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pūška — 2 ×pūškà (brus. пyшкa, l. puszka) sf. (2) 1. šautuvas, šaudyklė: Paėmė pūšką, užmieravo, tvinkt ir nušovė lapę Tat. 2. Sut patranka: Tenai gi jis įkūrė pūškarnę, kurioje pūškas liejo S.Dauk. Pūškelė SD1153 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puska — • pensas, pehko, puska …   Suomi sanakirja synonyymejä

  • puška — 1 puškà sf. žr. puškas 3: Prie kepurės penkios puškos, prie šioblelės šešios žvaigždės KlvD241 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puska — pensas / (kukka )kimppu   …   Suomen slangisanakirjaa

  • Pekka Puska — (born 18 December 1945 in Vaasa) is a Finnish doctor, expert on public health and politician. He has been the head of the National Public Health Institute of Finland since 2003 and before that he was the temporary head of the institute between… …   Wikipedia

  • puškai — interj., pūškai bridimui žymėti: Pūkšt pūkšt, puškū puškū, puškai pūškai ir atpūškojom Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pūškavimas — pūškãvimas sm. (1), puškãvimas (1) → pūškuoti 5: Paėdęs karalius atsigulė ir teip smarkiai užmigo, kad nuo jo pūškavimo rūmai plyšta! BsMtII40. Už durų buvo girdėti tylus miegančiųjų puškavimas A.Vencl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”